http://www.jakec.si/Portals/0/Galerije/kamere.gif

+386 (0) 2 80 34 506

hotel@jakec.si

Zaupajo nam
 • Naši številni zadovoljni gostje:
 • Osnovna šola Šoštanj
 • Osnovna šola Stražišče Kranj
 • Osnovna šola Šalek
 • Osnovna šola Valentina Vodnika Maribor
 • Osnovna šola Šmartno pri Litiji
 • Osnovna šola Gustava Šiliha Velenje
 • Osnovna šola Antona Aškrca Velenje
 • Osnovna šola Matrina Konšaka Maribor
 • Osnovna šola Pohorskega odreda Slovenska Bistrica
 • Osnovna šola  Rada Robiča Limbuš
 • Osnovna šola Kamnica
 • Osnovna šola Hajdina
 • Osnovna šola Ponikva
 • Osnovna šola Neznanih talcev Dravograd
 • Osnovna šola Livada Velenje
 • Osnovna šola Šenčur
 • Osnovna šola Križevci
 • Osnovna šola Ljudski vrt Ptuj
 • Osnovna šola Beltinci
 • Osnovna šola Prežihov Voranc Maribor
 • CUVD Dobrna
 • Zavod Naprej Maribor
 • DPM Žalec
 • Športna šola Juhuhu
 • Granit Slovenska Bistrica
 • Impol Slovenska Bistrica
 • Elektro Maribor
 • RTV Maribor
 • RTV Slovenije
 • Navtik klub Rogla
 • SKEI Slovenije

Obiščite še