Projekt »Izgradnja nove štirisedežnice za vzpostavitev butične, doživljajske in adrenalinske ponudbe Treh kraljev na Pohorju«

Namen projekta je izkoristiti bogato naravno in kulturno dediščino bistriškega Pohorja v okolici Treh kraljev na Pohorju, ki je z izgradnjo hotela Jakec in ureditvijo smučišča, smučarskih prog in sistemom umetnega zasneževanja postal priljubljena izletniška točka in bi z novo investicijo postala turistično še bolj zanimiva. Z izgradnjo nove štirisedežnice, bike parkom, lokostrelskim poligonom in plezalno steno bodo Trije kralji nudili privlačno turistično ponudbo skozi vse leto in pritegnili široko strukturo gostov.

Sofinanciranje operacije: 3.763.569,40 €

Operacijo delno financira Evropska unija in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Operacija se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«, prednostne osi 15 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru REACT-EU-ESRR«, Prednostna naložba 15.1 »Spodbujanje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in priprava zelenega, digitalnega in odpornega okrevanja gospodarstva«.

 

Komentiranje je onemogočeno.